DoorDashi Wolti omandamise tehing jõudis lõpule

DoorDash, Inc. andis täna teada, et on aktsiapõhise tehingu näol viinud lõpule Wolt Enterprise Oy omandamise. DoorDash opereerib nüüd 27 riigis, sealhulgas USA.

Edaspidi juhib Wolti tegevjuht Miki Kuusi ühinenud ettevõtte meeskonda ja tegevust Ameerika Ühendriikidest väljaspool paiknevatel turgudel ning annab aru DoorDash'i tegevjuhile Tony Xule. Miki juhtimisel soovib DoorDash kiirendada oma rahvusvahelist kasvu kiirema tootearenduse ja investeeringute tõhususe parandamise kaudu. Wolti kliendi äpp töötab jätkuvalt eraldiseisvalt ning globaalse tehnoloogiaettevõtte toel. Wolt plaanib jätkata tegutsemist kõikidel olemasolevatel turgudel.

„DoorDash on suure teekonna alguses ja ma olen tohutult põnevil selle üle, mida me ehitame, ning meie potentsiaali üle aidata sadu miljoneid inimesi üle kogu maailma ja suunata meie missioon kohaliku majanduse tugevdamisele,“ ütles DoorDashi kaasasutaja ja tegevjuht Tony Xu. „Woltiga koos usume, et meil on parim meeskond ja platvorm, et teenindada kauplejaid, kliente ja kullereid meie praegustel ja tulevastel turgudel. Meie rahvusvahelise ettevõtte ehitamise teekond on alles alguses ja oleme väga enesekindlad selle tuleviku osas, mida koos ehitame.“

„Täna algab Wolti uus peatükk,“ ütles Wolti tegevjuht ja DoorDashi rahvusvaheline juht Miki Kuusi. „DoorDashiga jõude ühendades on meil veelgi paremad võimalused, et arendada häid tooteid ja teenuseid üle maailma. Mõlemad ettevõtted omavad tugevat arusaama kohalikest turgudest ning kõrvuti töötades saavutame meie mõlema sidusrühmade jaoks oluliselt rohkem.“

DoorDash

DoorDash on tehnoloogiaettevõte, mis ühendab tarbijaid nende lemmikäridega. 2013. aastal asutatud DoorDash võimaldab kohalikel ettevõtetel reageerida tarbijate ootustele lihtsalt ja kiirelt ning areneda tänapäeva mugavusele suunatud ärikeskkonnas. Ehitades logistilist infrastruktuuri kohalike äride ja kaupmeeste jaoks, toob DoorDash kogukonnad lähemale ühe ukseläve haaval.

Wolt

Wolt on Helsingis asutatud tehnoloogiaettevõte, mis teeb parimate restoranide, toidupoodide ja muude kohalike poodide leidmise ja kättesaamise lihtsaks. Wolt arendab mitmesuguseid tehnoloogiaid alates kohalikust logistikast kuni jaemüügitarkvara ja finantslahendusteni ning haldab oma toidupoode kaubamärgi Wolt Market all. Wolt asutati 2014. aastal ja ühendas jõud DoorDashiga 2022. aastal. DoorDash tegutseb täna 27 riigis, millest 23 riigis kasutatakse Wolti toodet ja kaubamärki.

Tulevikku suunatud avaldused

Käesolev pressiteade sisaldab tulevikku suunatud avaldusi 1933. aasta Ameerika Ühendriikide väärtpaberite seaduse (muudetud kujul) paragrahvi 27A ja 1934. aasta väärtpaberibörsi seaduse (muudetud kujul) paragrahvi 21E tähenduses. Tulevikku suunatud avaldused on üldiselt seotud tulevaste sündmustega, sealhulgas tehingu toimumise aja ja tehinguga seotud muu teabega. Mõnel juhul on võimalik tuvastada tulevikku suunatud avaldusi, sest need sisaldavad selliseid sõnu nagu „võib“, „saab“, „peaks“, „eeldab“, „planeerib“, „ootab“, „võiks“, „kavatseb“, „eesmärk“, „kavandab“, „kaalub“, „usub“, „hindab“, „prognoosib“, „potentsiaal“ või „jätkab“ või nende sõnade eitavat versiooni või muid sarnaseid mõisteid või väljendeid, mis käsitlevad tehingut ja meie ootusi, strateegiat, plaane või kavatsusi seoses sellega. Käesolevas pressiteates sisalduvad tulevikku suunatud avaldused hõlmavad muu hulgas järgmist i) ootusi seoses tehingu eeldatava kasuga, ii) plaane, eesmärke ja ootusi seoses tulevase tegevuse, sidusrühmade ja turgudega, kus Doordash ja Wolt ning ühinenud ettevõte hakkavad tegutsema, ning iii) tehingu eeldatavat mõju poolte äritegevusele. Nende küsimustega seotud ootused ja uskumused ei pruugi tõeks saada ning tulevaste perioodide tegelikud tulemused on seotud riskide ja ebakindlusega, mille tõttu võivad tegelikud tulemused oluliselt erineda kavandatud tulemustest. Lisateavet muude võimalike riskide ja ebakindlate asjaolude kohta, mis võivad põhjustada tegelike tulemuste erinevust prognoositud tulemustest, leiate DoorDashi 31. detsembril 2021 lõppenud aasta kohta koostatud majandusaasta aruandest vormil 10-K ja hilisematest vormidest 10-Q või 8-K, mis on esitatud USA väärtpaberi- ja börsikomisjonile (Securities and Exchange Commission, „SEC“). Kogu käesolevas pressiteates esitatud teave on esitatud pressiteate kuupäeva seisuga ja kõik selles sisalduvad tulevikku suunatud avaldused põhinevad eeldustel, mida me peame mõistlikuks, ning teabel, mis on meile selle kuupäeva seisuga kättesaadav. Me ei võta endale kohustust seda teavet ajakohastada, välja arvatud juhul, kui see on seadusega ette nähtud.

Sisaldab tõlkeid ingliskeelsest pressiteatest. Lisainfot leiab ingliskeelsest pressiteatest siin - https://press.wolt.com/en-WW

DoorDashi investorsuhete kontakt:

ir@doordash.com

DoorDashi pressikontakt:

press@doordash.com

Wolti kontakt:

press@wolt.com    

About Wolt

Wolt on Helsingis asuv tehnoloogiaettevõte, mis pakub veebiplatvormi tarbijatele, kaupmeestele ja kulleritele. Platvorm ühendab inimesi, kes soovivad tellida toitu ja muid kaupu, nende müümisest ja kohaletoomisest huvitatud inimestega. Selleks arendab Wolt erinevaid tehnoloogilisi lahendusi alates kohalikust logistikast kuni jaemüügitarkvara ja finantslahendusteni. Platvorm opereerib Wolt Market kaubamärgi all oma toidupoode. Wolt'i teenuste hulka kuuluvad Wolt+ (tellimusteenus klientidele), Wolt at Work (toidu tellimine töötajatele ja kontoritesse kohalevedu), Wolt Drive (kiire viimase miili tarne kaupmeestele) ja Wolt Self-Delivery (teenus kaupmeeste partneritele, kellel on oma kullerid). Wolt'i missioon on muuta kohalikku kogukonda panustamisega linnaelu paremaks. Wolt asutati 2014. aastal ja ühendas 2022. aastal jõud DoorDashiga.

Contact details

Receive Wolt news on your RSS reader.

Or subscribe through Atom URL manually