DoorDashin ja Woltin välinen kauppa toteutui – Wolt jatkaa toimintaansa entiseen tapaan ja ottaa vastuulleen DoorDashin kansainvälisen liiketoiminnan

> Woltin asiakkaiden, kauppiaiden ja lähettien näkökulmasta palvelu säilyy ennallaan. Wolt jatkaa omalla nimellään, tuotteellaan ja nykyisellä tiimillään kaikissa 23 toimintamaassaan. 

> DoorDashin ja Woltin yhteisissä toimintamaissa Japanissa ja Saksassa yhdistytään Woltin brändin ja tuotteen alle.

>  Woltin toimitusjohtaja Miki Kuusi ottaa vastuulleen DoorDashin kansainvälisen liiketoiminnan ja liittyy yhtiön johtoryhmään. DoorDash on listattu New Yorkin pörssiin ja vuoden 2021 aikana sen luomalla alustalla käytiin kauppaa yhteensä 42 miljardin Yhdysvaltain dollarin edestä.

Maailman johtaviin paikallisen verkkokaupan yhtiöihin kuuluvan DoorDashin ja kotimaisen teknologiayhtiö Woltin välinen yrityskauppa on toteutunut. Alun perin marraskuussa 2021 julkistettu kauppa saatettiin päätökseen kauppaehtojen toteutumisen ja tarvittavien viranomaisten hyväksymisten jälkeen. Wolt jatkaa kaupan toteutumisen jälkeen toimintaansa nykyisellä nimellään ja tuotteellaan. Woltin asiakkaiden, kauppiaiden ja lähettien näkökulmasta palvelu jatkaa niin ikään entiseen tapaan.

Vuonna 2013 perustettu DoorDash on alansa markkinajohtaja Yhdysvalloissa. Se kehittää ja operoi Woltin tapaan sovelluksia, joiden avulla ihmiset voivat tilata kuljetettua ruokaa, elintarvikkeita ja muita tavaroita. DoorDash on listattu New Yorkin pörssiin ja vuoden 2021 aikana sen luomalla alustalla käytiin kauppaa (“marketplace gross order value”) yhteensä 42 miljardin Yhdysvaltain dollarin edestä.

Woltin toimitusjohtaja Miki Kuusi jatkaa Woltin johdossa ja liittyy DoorDashin johtoryhmään. Hänestä tulee lisäksi DoorDashin Yhdysvaltain ulkopuolisen liiketoiminnan vetäjä. Yhdysvaltain ulkopuolinen liiketoiminta tarkoittaa käytännössä DoorDashin liiketoimintaa Japanissa, Saksassa, Kanadassa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa. Ennen kaupan vahvistumista sekä DoorDash että Wolt operoivat kumpikin sekä Japanissa että Saksassa. Kaupan vahvistumisen jälkeen yhtiöiden liiketoiminnot on tarkoitus yhdistää siten, että kummassakin näistä maista jatketaan Woltin brändillä ja tuotteella.

“Tänään aloitamme Woltin tarinan seuraavan vaiheen”, Woltin toimitusjohtaja Miki Kuusi sanoo. “Tuomalla yhteen DoorDashin ja Woltin tiimit meillä on yhä paremmat mahdollisuudet rakentaa yksi alamme johtavista yrityksistä globaalilla tasolla. Meillä on sama vahva näkemys siitä, millä kaikilla tavoin paikallista verkkokauppaa voidaan kehittää. Kun teemme töitä yhdessä, voimme saada enemmän aikaan niin asiakkaillemme, kumppaneillemme kuin osakkeenomistajillemme.”

Woltin aineeton omaisuus, tuotekehitys ja kotipaikka sekä yhteisöverovelvollisuus säilyvät kaupan jälkeen Suomessa.

Woltin pääkonttori säilyy kaupan vahvistuttua niin ikään Helsingissä, ja siitä tulee samalla DoorDashin kansainvälisen liiketoiminnan keskus.

Mikä Wolt? 

– Wolt on suomalainen teknologiayritys, jonka kehittämän alustan avulla kauppiaat ja lähetit voivat ansaita lisätuloja ja asiakkaat tilata kuljetettua ravintolaruokaa, ruokatavaraostoksia sekä muita tavaroita.

– Woltin toimitusjohtaja Miki Kuusi perusti yhtiön viiden muun henkilön kanssa 2014. Nykyään Wolt toimii 23 maassa, ja yrityksellä on yli 6 000 työntekijää. [Medialle huom: Mahdolliset DoorDashista verkosta löytyvät vastaavat luvut eivät ole suoraan vertailukelpoisia, sillä yritysten välillä on eroja esimerkiksi siinä miten asiakaspalvelu näkyy yrityksen henkilöstön lukumäärässä tai miten asiakasmäärät on laskettu.]

Mikä DoorDash? 

DoorDash on teknologiayritys, joka yhdistää kuluttajat paikallisiin kauppiaisiin yli 7 000 kaupungissa Yhdysvalloissa, Kanadassa, Saksassa, Australiassa Uudessa-Seelannissa ja Japanissa. Yritys on perustettu vuonna 2013.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tämä tiedoksianto sisältää Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten tarkoittamia tulevaisuutta koskevia lausumia jotka ovat vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act of 1933, as amended) kohdan 27A ja vuoden 1934 arvopaperilain (Securities Exchange Act of 1934, as amended) kohdan 21E määritelmien mukaisia. Tulevaisuutta koskevat lausumat liittyvät yleensä tuleviin tapahtumiin, mukaan lukien yritysjärjestelyn ajoitukseen ja muuhun yritysjärjestelyyn liittyviin tietoihin. Joissakin tapauksissa voit tunnistaa tulevaisuutta koskevia lausumia, koska ne sisältävät sanoja, kuten "saattaa", "tulee", "pitäisi", "odottaa", "suunnitella", "ennakoida", "tavoitella", "voisi", "aikoa", "tähdätä", "ennustaa", "harkita", "uskoa", "arvioida", "ennustaa", "mahdollinen" tai "jatkaa" tai näiden sanojen tai muiden vastaavien termien tai ilmaisujen kielteiset termit tai muut ilmaisut, jotka koskevat yritysjärjestelyä ja odotuksiamme, strategiaamme, suunnitelmiamme tai näihin liittyviä aikeitamme. Tässä tiedoksiannossa esitettyjä tulevaisuutta koskevia lausumia ovat muun muassa (i) odotukset yritysjärjestelyn hyödyistä, (ii) suunnitelmat, tavoitteet ja odotukset suhteessa tuleviin toimintoihin, sidosryhmiin ja markkinoihin, joilla DoorDash ja Wolt sekä yhdistynyt yhtiö toimivat, ja (iii) yritysjärjestelyn odotettu vaikutus osapuolten liiketoimintaan. Näitä asioita koskevat odotukset ja oletetut hyödyt eivät välttämättä toteudu, ja tuleviin kausiin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä joiden johdosta tulevien kausien todelliset tulokset voivat poiketa olennaisesti arvioiduista tuloksista. Lisätietoja mahdollisista riskeistä ja epävarmuustekijöistä, jotka voivat aiheuttaa todellisten tulosten poikkeamisen arvioiduista tuloksista, on esitetty Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa 31.12.2021 päättynyttä tilikautta koskevassa Form 10-K vuosikertomuksessamme ja tämän jälkeen muissa Yhdysvaltain arvopaperiviranomaiselle (US Securities and Exchange Commission) annetuissa Form 10-Q ja Form 8-K asiakirjoissa. Kaikki tässä tiedoksiannossa annetut tiedot annetaan tämän tiedoksiannon päivämäärällä, emmekä sitoudu päivittämään näitä tietoja, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

Contact details

Receive Wolt news on your RSS reader.

Or subscribe through Atom URL manually