Wolt podwaja wpłaty zarówno od pracowników, jak i użytkowników aplikacji - aż do 500 000 euro.

Ukraine Heart_V1.png
  • png
  • Firma przeznacza w sumie 1,5 miliona euro na pomoc humanitarną.
  • Wolt rozszerza niedawno ogłoszoną inicjatywę podwajania wpłat od pracowników, od teraz podwajając wpłaty klientów poprzez Wolt - aż do 500 000 euro.
  • W aplikacji Wolt użytkownicy mogą wpłacać darowizny na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża, UNICEF i pozostałe NGO. Wolt dotychczas zebrał ponad 170,000 euro w formie darowizn od pracowników i klientów.
  • Wolt do tej pory przekazał 500 000 euro na rzecz UNICEF Finland i 500 000 euro na rzecz Fińskiego Czerwonego Krzyża na cele pomocy humanitarnej w Ukrainie.

Wiele firm na całym świecie wspiera mieszkańców Ukrainy oraz organizacje niosące pomoc humanitarną. Wśród tych wszystkich firm jest Wolt, który w ostatnim tygodniu ogłosił, że przekazuje 1 000 000 euro na rzecz UNICEF Finlandia i Fińskiego Czerwonego Krzyża.” 

“Najbardziej skuteczną pomocą, jaką może ofiarować Wolt jest zebranie i przekazanie funduszy na pomoc humanitarną dla mieszkańców Ukrainy. Postanowiliśmy rozszerzyć program podwajania darowizn pracowników i od teraz podwajamy również wpłaty od klientów, żeby wpływ naszej pomocy był jeszcze szybszy i na większą skalę. UNICEF pomaga dzieciom, które są najbardziej narażone na wpływ wojny. Czerwony Krzyż jest organizacją neutralną, która ludzi dotkniętych tragedią zaopatruje w jedzenie, leki oraz dach nad głową” - mówi Heini Vasander, VP, Comss&PR w Wolt. “Zachęcamy każdego do wsparcia ludzi w Ukrainie”

Wolt zbiera również darowizny poprzez aplikację, w której każdy może bezpośrednio wesprzeć UNICEF, Czerwony Krzyż i pozostałe organizacje. Klienci i pracownicy dotychczas przekazali ponad 170 000 euro na pomoc humanitarną. Wolt podwoi wpłaty zarówno pracowników, jak i klientów (te, które zostaną dokonane przez aplikację) w sumie aż do 500 000 euro.

“Sytuacja w Ukrainie dla 7,5 miliona dzieci staje się koszmarem. UNICEF wraz z partnerami pracują 24 godziny na dobę, stawiając czoła potrzebom humanitarnym w Ukrainie i krajach sąsiadujących. UNICEF dostarcza wodę, artykuły do higieny i pomoc medyczną dzieciom oraz rodzinom w potrzebie. Zapewnia również schronienie tym, którzy byli zmuszeni opuścić swoje domy” Marja-Ritta Ketola, Executive Director UNICEF Finland.

Kontakt

Otrzymuj wiadomości o Woltna czytnik RSS

Lub subskrybuj ręcznie przez Atom URL