Wolt startar integrationsprojektet Nästa steg

2020_9_11_WOLT_1 191.jpg
  • jpg

Gig-ekonomin erbjuder låga trösklar in i sysselsättning, men är inte en självklar väg till mer kvalificerade arbeten och integration. Därför testar just nu leveranstjänsten Wolt pilotprojektet Nästa steg, där de enkla jobben på plattformen kompletteras med integrationsverktyg i form av ett mentorsprogram och språkkurser specialanpassade för den som samtidigt arbetar som bud på Wolts plattform. Målet är att öka möjligheterna för utlandsfödda bud att ta nästa steg på arbetsmarknaden och bli mer etablerade i det svenska samhället, och Wolt hoppas att fler samhällsaktörer tar efter.

Sverige har en av världens mest avancerade arbetsmarknader och är det land i EU som har lägst andel enkla jobb. Sysselsättning via plattformsföretag, exempelvis som bud hos leveranstjänsten Wolt, har därför inneburit sänkta trösklar för många som snabbt och enkelt vill komma igång och jobba och tjäna pengar i Sverige. Samtidigt är det tydligt att många saknar både språkkunskaper och det nätverk i Sverige som krävs för att få mer kvalificerade arbeten. Med pilotprojektet hoppas Wolt få en bättre bild av vad som behövs för att gig-ekonomin ska utvecklas som integrationsmotor, en del av ett större arbete som kallas Wolt-modellen.

Vi är otroligt stolta över att vi varje dag skapar jobbtillfällen åt personer som ofta annars står långt ifrån arbetsmarknaden. Samtidigt lämpar sig arbetet som bud via oss bäst som ett sätt att skaffa sig en inkomst vid sidan av en annan huvudsaklig sysselsättning. Vi vet att många bud vill etablera sig i Sverige och komma vidare till mer kvalificerade arbeten, och vi hoppas att det här projektet ska ge fler personer verktyg att just ta nästa steg. Om det fungerar så bra som vi tror, hoppas vi kunna inspirera både företag och politiker att testa nya lösningar som kan bidra till en mer välfungerande arbetsmarknad där gig-ekonomin är en naturlig del Carl Zetterqvist, vd på Wolt Sverige

Bygger på kurirernas egna önskningar

Behovet av insatser är stort, det visar såväl rapporter som våra egna undersökningar. I en av undersökningarna Wolt genomfört bland buden svarade nästan samtliga, 94 procent, att de vill stanna i Sverige långsiktigt. 87 procent svarade att de vill lära sig bättre svenska, och 85 procent svarade att de har en högre utbildning inom ett område som de vill arbeta inom. Dessutom genomfördes en fokusgrupp med flera bud, där det blev tydligt att bristen på språkkunskaper och avsaknaden av ett relevant nätverk i Sverige upplevdes som de största hindren för att komma vidare på arbetsmarknaden. 

Nästa steg vilar på två ben

Tillsammans med den ideella organisationen Nema Problema har ett mentorskapsprogram tagits fram som kurirerna kan ansöka till. Programmet matchar ihop deltagarna med personer som är etablerade i Sverige inom olika yrkesområden och syftar till att hjälpa till med nätverk, jobbansökningar och annat som hör till arbetslivet i Sverige. Deltagarna träffar sina mentorer minst en gång i månaden tillfällen under 8 månader.

Ett av de nya mentorsparen är kuriren Masud och mentorn Ingrid.

Jag såg verkligen fram emot att komma igång med programmet, och när jag träffade Ingrid så kände jag att mina förväntningar överträffades direkt. Hon är verkligen professionell och erfaren. Jag ser fram emot att lära mig mer om Sverige med hjälp av henne, och hoppas kunna bidra till något större Masud, deltagare i mentorskapsprogrammet

Att vara mentor har varit enormt givande och jag frågar mig vem som fått ut mer av mentorskapet, jag eller mina adepter. I Wolts och Nema Problemas mentorsprogram ser jag fram emot att få vara ett bollplank och en förmedlare av hur inte bara arbetsmarknaden utan samhället i stort fungerar och jag är enormt nyfiken på att lära mig mer om min adepts tankar och reflektioner. Det här ska bli jättekul! Ingrid, mentor i mentorskapsprogrammet

Den andra delen i projektet utgörs av språkkurser i svenska som utvecklats av utbildningsföretaget Lingio. Kurserna är helt digitala och kan genomföras smidigt på en smartphone och är utformade på ett sätt som gör att de går att kombinera med arbetet som kurir på Wolt-plattformen. Utbildningen bygger på den senaste språkinlärningsforskningen och efter genomförd kurs får deltagarna ett certifikat som bevisar att de höjt sig en språknivå enligt EU-standarden GERS.

Ett av de bud som hittills är väldigt nöjd med språkkursen är Saaida Akram.

Det här är ett väldigt bra initiativ. Nu bor jag i Sverige och vill lära mig svenska så jag kan prata med människor på deras språk och söka fler jobb Saaida, kurirpartner hos Wolt

Presskontaktuppgifter

Receive Wolt news on your RSS reader.

Or subscribe through Atom URL manually